Ga naar de inhoud

Wanneer is het T-rijbewijs verplicht?

Voor het besturen van motorrijtuigen met beperkte snelheid (de zogenaamde MMBS-voertuigen) op de openbare weg hebben chauffeurs een T-rijbewijs nodig. Hoe je aan zo’n T-rijbewijs komt? Op 2 manieren!

 

Rijbewijzen van vóór 1 juli 2015

Beschikt een bestuurder over een geldig B-rijbewijs dat vóór 1 juli 2015 is afgegeven, dan mag hij/zij een MMBS-voertuig besturen. Bij vernieuwing van het rijbewijs wordt het T-rijbewijs zonder extra kosten automatisch bijgeschreven. Tot deze vernieuwing wordt het B-rijbewijs als voldoende gezien.
Is een rijbewijs na 1 juli 2015 afgegeven en staat er geen T-rijbewijs op het rijbewijs aangeduid? Dan is het met dit rijbewijs niet toegestaan een MMBS-voertuig op de openbare weg te besturen. Het T-rijbewijs dient dan behaald te worden via een examen.

 

Via een examen

Het examen van het T-rijbewijs bestaat uit een theorie- en een praktijkexamen. Om te mogen deelnemen, moet een bestuurder minimaal 16 jaar zijn.

 

Let op!

Het is niet toegestaan een MMBS te besturen met een trekkerscertificaat. Tot 1 juli 2016 mocht het trekkerscertificaat worden ingeruild voor een T-rijbewijs, maar dat kan nu niet meer. Rijdt u in een electrocar op kenteken? Dan is een regulier B-rijbewijs vereist.

 

Heeft u vragen of wilt u weten welke regels op het gebruik van uw elektrotruck(s) van toepassing zijn? Neem dan contact met ons op.

Whitepaper downloaden