Ga naar de inhoud

Electrocar BV officiële dealer van Club Car werkvoertuigen.

Club Car Utility Vehicles heeft Electrocar BV aangesteld als nieuwe dealer van de commerciële en gehomologeerde werkvoertuigen.

 

Electrocar BV verkoopt met ingang van 1 november Club Car commerciële en geho­mo­lo­geer­de werk­voer­tui­gen. Met meer dan 50 jaar erva­ring heeft Club Car een zeer goe­de repu­ta­tie en staat bekend als inno­vatie­ve leider op gebied van elek­tri­sche voer­tui­gen.

 

Met de uit­brei­ding van het merk Club Car biedt Electrocar BV samen met de bestaan­de merken Goupil elek­tro­t­rucks en Melex electrocars een zeer breed assorti­ment aan voor de zakelijke markt. Electrocar BV is al 10 jaar leverancier van electrocars, elek­tro­t­rucks , trekkers en plat­formwagens en is gespeci­ali­seerd in elek­trisch aan­ge­dreven werk­voer­tui­gen. De elek­tro­voer­tui­gen worden ingezet als schoon en duurzaam ver­voer­middel voor toe­pas­sin­gen zoals stads­di­s­tribu­tie, groen­on­derhoud, reini­gingsdienst, per­sonenver­voer en bevei­li­ging. Tevens ver­zorgt Electrocar BV onderhoud en repa­ra­tie aan de elek­tro­voer­tui­gen. Electrocar BV heeft een zeer gro­te onderde­len­voorraad en garan­deert daar­mee een hoge servi­ce­dek­king.

Brochure downloaden

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.